ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ
ตั๋วเครื่องบินในประเทศ
โปรโมชั่นสายการบิน
รู้จักเราก่อนจอง
เกี่ยวกับตั๋วเครื่องบิน
บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2006
ในปีแรกของการเปิดดำเนินการ บริษัทฯ ได้ให้บริการตั๋วเครื่องบินแก่ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เพื่อเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 1,500 คน
หลังจากเปิดดำเนินการได้ 1 ปี บริษัทฯ ได้เปลี่ยนสถานะจากตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินประเภท Non-BSP เป็น BSP ทำให้บริษัทฯ สามารถออกตั๋วเครื่องบินสายการบินชั้นนำทั่วโลกให้แก่ผู้โดยสารได้เองโดยตรง ตลอด 24 ชั่วโมง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2007 บริษัท ได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หรือ IATA  องค์กรด้านการบินระหว่างประเทศ สามารถใช้เครื่องหมาย IATA ACCREDITED AGENT ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ในปี 2007 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิก สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) เลขที่สมาชิก 854
 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2008 บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จากกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/05594
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2009 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ บริษัท กาลิเลโอ(ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท นิปปอน ไซซิทส์ จำกัด เปิดให้บริการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ http://www.edcbooking.com/  ภายใต้ระบบ Galileo Direct เป็นเว็บไซต์แรกของประเทศไทย 
วันที่ 16 สิงหาคม 2010 บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจาก บมจ.การบินไทย ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน สามารถออกตั๋วเครื่องบิน การบินไทย ให้แก่ผู้โดยสารได้เองโดยตรง ตลอด 24 ชั่วโมง
ในปี 2011 บริษัทฯ ได้ร่วมกับ บริษัท  Aisoft จำกัด พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเปิดให้บริการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ภายใต้เทคโนโลยีการสำรองที่นั่ง  Amadeus ผ่านเว็บไซต์ http://www.thaitickettravel.com/
ในปี 2010 บริษัทฯ ได้รับรางวัล ยอดจำหน่ายบัตรโดยสารสูงสุด ของสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์
ในปี 2010 และปี 2011 บริษัทฯ ได้รับรางวัล ยอดจำหน่ายบัตรโดยสารสูงสุด ของสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์
ในปี 2012 บริษัทฯ ได้รับรางวัล ยอดจำหน่ายบัตรโดยสารสูงสุด ของสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์
ในปี 2014 บริษัทฯ ได้รับรางวัล ยอดจำหน่ายบัตรโดยสารสูงสุด ของสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์
ในปี 2015 บริษัทฯ ได้ร่วมกับ บริษัท กาลิโลโอ(ไทยแลนด์) จำกัด เปิดให้บริการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ภายใต้ระบบ Go-Galileo ผ่านเว็บไซต์ http://www.edc.co.th/
ในปี 2015 เว็บไชต์จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ของบริษัทฯ ได้แก่ http://www.edcbooking.com/ และ http://www.thaitickettravel.com/  ได้รับเครื่องหมาย DBD Verified Silver จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ในปี 2015 บริษัทฯ ได้ย้ายสำนักงาน มาที่ เลขที่ 5 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 บนพื้นที่ 212 ตารางวา อาคารสำนักงานพื้นที่ 500 ตารางเมตร 
 
เกี่ยวกับทัวร์
วันที่ 30 พฤษภาคม 2008 บริษัทฯ  ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ตาม พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวฯ ปี 2551 จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
วันที่ 8 มิถุนายน 2007 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) ซึ่งเป็นองค์กรด้านท่องเที่ยวที่เก่าแก่ และมีชื่อเสียงของประเทศ
ปี 2008 บริษัทฯ ได้เริ่มเป็นผู้จัดทัวร์ พานักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นครั้งแรก โดยพานักท่องเที่ยวกรุ๊ปแรก เดินทางไปกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เพื่อดูงานแสดงเทคโนโลยีทางปศุสัตว์ (VIV ASIA)
ปี 2008 บริษัทฯ ได้เปิดเว็บไซต์ http://www.thaitickettravel.com/ เพื่อนำเสนอทัวร์ ครอบคลุม ทุกเส้นทางทั่วโลก
ในปี 2009 บริษัทฯ ได้เปิดเว็บไซต์ http://www.cantonfairholiday.com/ ซึ่งเป็นเว็บไซต์เพื่อพาคนไทยไปดูงานกวางเจา เทรดแฟร์ ประเทศจีน โดยเฉพาะ
ปี 2009 บริษัทฯ ได้เริ่มพานักเที่ยว-ผู้ประกอบการชาวไทย เดินทางไปดูงาน กวางเจา เทรดแฟร์ ครั้งที่ 106 ที่เมืองกวางเจา ประเทศจีน เป็นครั้้งแรก จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงพาผู้ประกอบการชาวไทย เดินทางไปดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ทุกๆ ปี ปีละ 2 ครั้ง 
ในปี 2011 บริษัทฯ ได้เปิดเว็บไซต์ http://www.koreaholidaytour.com/ ซึ่งเป็นเว็บไซต์เพื่อพาคนไทยไปท่องเที่ยวเกาหลี โดยเฉพาะ
ในปี 2012 บริษัทฯ ได้เปิดเว็บไซต์ http://www.australiaholidaytour.com/ ซึ่งเป็นเว็บไซต์เพื่อพาคนไทยไปท่องเที่ยวออสเตรเลีย โดยเฉพาะ
ในปี 2014 บริษัทฯ ได้เปิดเว็บไซต์ http://www.hongkongtourholiday.com/ ซึ่งเป็นเว็บไซต์เพื่อพาคนไทยไปท่องเที่ยวฮ่องกง โดยเฉพาะ
ในปี 2014 บริษัทฯ ได้เปิดเว็บไซต์ http://www.japantourholiday.com/ ซึ่งเป็นเว็บไซต์เพื่อพาคนไทยไปท่องเที่ยวญี่ปุ่น โดยเฉพาะ
ปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริการทั้งทัวร์ร่วมคณะ(Collective Tour) และทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ(Incentive tour) ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วโลก โดยมีลูกค้าให้ความไว้วางใจใช้บริการทัวร์ ปีละ หลายพันคน
ในปี 2017 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงเว็บไซต์ www.edcbooking.com ใหม่ เพื่อให้เป็นเว็บไซต์นำเสนอทัวร์ และตั๋วเครื่องบิน ทุกเส้นทางทั่วโลก
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด
ขอขอบคุณคณะอาจารย์โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
ที่ใช้บริการตั่วเครื่องบินเดินทางไปต่างประเทศ 
บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด
ขอขอบคุณคณะอาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
ที่ใช้บริการตั่วเครื่องบินเดินทางไปต่างประเทศ 
บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด
ขอขอบคุณคณะอาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ใช้บริการตั่วเครื่องบินเดินทางไปต่างประเทศ 
บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด
ขอขอบคุณคณะอาจารย์นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ที่ใช้บริการตั่วเครื่องบินเดินทางไปต่างประเทศ 
บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด
ขอขอบคุณคณะอาจารย์นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 240 ท่าน 
ที่ใช้บริการตั่วเครื่องบินเดินทางไปต่างประเทศ 
บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด
ขอขอบคุณคณะอาจารย์-นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
ที่ใช้บริการตั่วเครื่องบินเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา 
บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด
ขอขอบคุณคณะอาจารย์-นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
ที่ใช้บริการตั่วเครื่องบินเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา  

Copyright © 2012-2023  Co., Ltd. All rights reserved.

บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด
เลขที่ 5 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-735-0909 โทรสาร 02-735-2345
อีเมลล์ info@edc.co.th


16 ปี EDC TRAVEL
เราภูมิใจที่ได้ให้บริการการเดินทางต่างประเทศ ทั้งด้านทัวร์ และตั๋วเครื่องบิน แก่ชาวไทยมาแล้วหลายหมื่นคน