ขอคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินทำไมนานจัง? 
ปกติการยกเลิกตั๋วเครื่องบิน พร้อมกับขอคืนเงินค่าตั๋วเครื่อง บินมักจะใช้เวลาดำเนินการพอสมควร เนื่องจากตัวแทนจำหน่ายต้องส่งเรื่องไปให้สายการบินดำเนินการ ซึ่งบางสายการบินต้องส่งไปดำเนินการต่อที่ต่างประเทศ ทำให้ต้องใช้เวลาพอสมควร โดยส่วนใหญ่มักจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน หรืออาจจะมากกว่าในบางกรณี