ทำไมตั๋วเครื่องบิน ราคาจึงไม่เท่ากัน? 
ปกติทางสายการบิน จะกำหนดราคาตั๋วเครื่องบิน ออกมาอย่างหลากหลาย  โดยแต่ละสายการบิน จะมีหลักการตั้งราคาคล้ายๆ กัน ในลักษณะหากจองไว้เนิ่นๆ จะได้ราคาถูก แต่หากจองกระชั้นชิด ใกล้กับวันเดินทาง ราคามักจะสูงกว่า