เตรียมข้อมูลอะไรบ้าง? ก่อนจองตั๋ว 
ข้อมูลที่จำเป็น ในการจองตั๋วเครื่องบิน 
 
  • ชื่อ-นามสกุล ตรงตามพาสปอร์ต
  • หมายเลขพาสปอร์ต
  • สถานที่ ที่ต้องการที่จะเดินทางไป เช่น เมือง ประเทศ สนามบิน 
  • จำนวนผู้โดยสาร กี่ท่าน เด็ก หรือผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ หรือพระ
  • วันเวลาที่ต้องการจะเดินทางไป และเดินทางกลับ
  • สายการบินที่ต้องการ
  • ชั้นที่นั่ง(ปรกติจะมี 3 ชั้น ได้แก่ ประหยัด-ธุรกิจ-หนึ่ง)
  • เบอร์โทรศัพท์, อีเมลล์, FAX